lastige klager bij schulddienstverlening

behoorlijkheidsnormen: goede informatieverstrekking

thema: lastig klaaggedrag, schulddienstverlening

klacht 088 ongegrond, klacht 089 ombudscommissie niet bevoegd

 

2016088

Verzoeker klaagt erover geen reactie te hebben gekregen van de gemeente op zijn vraag om inzage in zijn dossier aanvraag schulddienstverlening om te weten waarom zijn beroep op de hardheidsclausule werd afgewezen.

De ombudscommissie stelt na onderzoek vast dat verzoeker het rapport inzake de aanvraag schulddienstverlening van de gemeente heeft gekregen en daarmee inzage in zijn dossier. Verder stelt de ombudscommissie vast dat de hardheidsclausule niet van toepassing is, omdat verzoeker is toegelaten tot de schulddienstverlening.  

 

2016089

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente hem als schuldeiser heeft afgewezen bij de behandeling van de schulddienstverlening van zijn zwager. De ombudscommissie is niet bevoegd kwesties te onderzoeken die inhoudelijk te maken hebben met de aanvraag en het verlenen van schulddienstverlening. De kwestie van de lening van de zwager behoort daartoe. Daarover beslist de rechter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport