Klachtafhandeling moet beter

Behoorlijkheidsnormen: goede voorbereiding, goede informatieverstrekking, fatsoenlijke bejegening, goede motivering

 thema's: klachtbehandeling, bejegening, uitbestede overheidstaken

 klacht deels gegrond, deels ongegrond

 De klachten gaan over vermeende belangenverstrengeling, de manier waarop verzoeker is behandeld door een wethouder en de wijze van klachtbehandeling door de gemeente.
De OO concludeert ten aanzien van de klachtbehandeling dat de gedragingen van de gemeente niet behoorlijk zijn wat betreft de informatieverstrekking over de werkwijze bij de klachtbehandeling en zorgvuldigheid bij de waarheidsvinding. Daarmee handelt de gemeente in strijd met de behoorlijkheidsnormen van goede informatieverstrekking en goede voorbereiding. Daarnaast laat de gemeente onduidelijkheid bestaan over de behandeling van klachten over – een medewerker van – een organisatie die belast is met de uitvoering van door de gemeente uitbestede taken.

De klacht over de klachtbehandeling is gegrond. De OO doet t.a.v. de klachtbehandeling in het algemeen én in dit specifieke geval een aantal aanbevelingen. 

Met betrekking tot de klacht over de behandeling van de melding van vermeende belangenverstrengeling concludeert de OO dat de gemeente, marginaal getoetst, voldoende heeft gemotiveerd dat en hoe zij onderzoek deed naar de melding van verzoeker. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

Ten aanzien van de klacht over de bejegening kan niet geconcludeerd worden dat de wethouder onzorgvuldig heeft gehandeld. Ook dit klachtonderdeel verklaart de OO ongegrond.

 

Lees hier het rapport