Het verzoek om een deel van de historie te wissen

Thema: Bevolkingsregister

Behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

Klacht gegrond

Verzoeker klaagt er over dat de gemeente geen uitvoering geeft aan zijn verzoek om de “Vriezenveen-periode”, om hem moverende redenen, uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verwijderen, Ook klaagt hij er over dat de burgemeester zijn schrijven niet beantwoordt en de gemeente weinig meelevend reageert op zijn verzoek. Het verzoek om de gegevens te verwijderen is door de gemeente afgewezen in een brief welke een combinatie is tussen een inhoudelijk antwoord op het verzoek en een reactie op de klacht. Onder de brief staat een onjuiste verwijzing/rechtsmiddelenclausule. De ombudscommissie concludeert, dat er weliswaar is geluisterd naar de inhoudelijke vraag van verzoeker, maar dat er weinig tot geen aandacht is geschonken aan de achtergrond van het verzoek. Hierdoor voelt verzoeker zich niet gezien en gehoord. De gemeente heeft hiermee niet zorgvuldig gehandeld. Ook is ten onrechte onder het besluit geen bezwaarclausule, maar een beroepsclausule vermeld en ten onrechte is, in een schrijven daarna, aangegeven dat de ombudscommissie de zaak eerst dient te behandelen, voordat verzoeker in bezwaar of in beroep zou kunnen gaan. Hiermee heeft de gemeente niet behoorlijk gehandeld.

 

 

 

Lees hier het rapport