Omgaan met de door de burger aangeleverde gegevens

Verzoeker krijgt al een aantal jaren een langdurigheidstoeslag en hoeft daar verder niets voor te doen. Doordat er in de loop van 2007 voor haar een nieuw dossier is aangemaakt, waarbij abusievelijk de ingangsdatum van de uitkering niet is aangepast, herkent het computersysteem bij de toekenning van de langdurigheidstoeslag 2007 betrokkene niet meer als een ?bestaande klant?. Het is in dit systeem een ?nieuwe klant? die nog niet in aanmerking komt voor de toeslag nu de termijn van vijf jaar nog niet is verstreken. Er volgt dan geen automatische toekenning. Betrokkene trekt aan de bel en de gemeente verstrekt op korte termijn alsnog de langdurigheidstoeslag. Het is betrokkene niet duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat de toeslag pas kwam nadat zij zelf actie ondernam. Verzoekster klaagt over het te laat uitkeren door de sector SZW van de langdurigheidstoeslag, het door deze sector niet tijdig verwerken van aangeleverde informatie, de informatieverstrekking en de afhandeling van klachten. Oordeel van de Overijsselse Ombudsman: de gedragingen zijn als het gaat om ? niet tijdig handelen: deels onzorgvuldig, maar gecorrigeerd; ? verwerken van informatie: behoorlijk; ? informatieverstrekking: deels onzorgvuldig, maar gecorrigeerd; ? klachtbehandeling: behoorlijk.
Lees hier het rapport