Inbreuk op privacy?

Uitkering

De sociale recherche doet onderzoek. Verzoekers ervaren dit als een ernstige inbreuk op hun privacy. Het blijkt de OO niet dat hier andere dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden zijn gehanteerd of dat er onzorgvuldig is opgetreden. Wat dat betreft zijn klachten ongegrond; wel heeft de klachtenprocedure bij de gemeente te lang geduurd en is betrokkene alleen telefonisch gehoord.

Lees hier het rapport