geen nachtelijke verblijf op eigen grond

behoorlijkheidsnorm: betrouwbaarheid

 thema: privé grond 

deels niet bevoegd, deels ongegrond 

Verzoeker klaagt erover dat hij ’s nachts niet mag recreëren op zijn eigen stuk grond in het buitengebied. Verzoeker voerde daarover een aantal procedures. In de uitspraken van de Raad van State is zijn beroep ongegrond verklaard, omdat in het Beleidsplan Recreatie en Toerisme staat dat kamperen op eigen terrein niet is toegestaan. De ombudscommissie is niet bevoegd een onderzoek voort te zetten indien de klacht betrekking heeft op een gedraging ten aanzien waarvan door een bestuursrechter uitspraak is gedaan.
De klacht over toezeggingen door wethouders om alsnog een oplossing te vinden om ’s nachts te mogen verblijven op eigen grond is ongegrond.

 

Lees hier het rapport