Wel of geen borden?

Behoorlijkheidsnorm: goede motivering

thema: klachtbehandeling

Klacht gegrond

Verzoeker klaagt erover niet serieus te zijn genomen bij de klachtbehandeling door Stadstoezicht: de feitelijke weergave is onjuist, er is niet gekeken naar zijn foto’s en situatietekening en er is een beledigende passage opgenomen in de klachtafhandelingsbrief. De ombudscommissie concludeert dat de gemeente de klacht tijdens het gesprek met de ombudscommissie erkent. De ombudscommissie doet een aanbeveling inzake het goed regelen van klachtbehandeling bij uitbestede taken.

Lees hier het rapport