Kosten voor juridische bijstand afgewezen

behoorlijkheidsnorm: motivering

 thema: schade

 klacht ongegrond

 Klager wil gemaakte kosten voor advocaat terug, nadat hij in klachtprocedure in het gelijk is gesteld wat betreft de teveel betaalde verhaalbijdrage. De gemeente heeft de kwestie van de terugbetaling verhaalbijdrage direct na het indienen van de klacht rechtgezet en excuses aangeboden. Daarmee is het conflict dat achter het verzoek om kostenvergoeding ligt opgelost. Verder heeft de gemeente gemotiveerd aangegeven waarom zij het verzoek afwijst.

Ombudscommissie niet bevoegd om te beoordelen of klager eventueel in aanmerking komt voor een kostenvergoeding.

 

Lees hier het rapport