Spelen in de wadi

behoorlijkheidsnorm: informatieverstrekking

 thema: openbare ruimte

 klacht ongegrond

 De kwestie gaat over burgerparticipatie bij het inrichten van de openbare ruimte. Daarvoor zijn in de ombudsprudentie spelregels gegeven (No. rapport 2009/180). Bij de inrichting van de wadi heeft de gemeente het proces goed laten verlopen en heeft alle betrokkenen goed geïnformeerd over de te maken keuzes.

Lees hier het rapport