Zorgen over broer

Behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger.

Thema: persoonsgegevens

Verzoeker heeft zorgen over zijn broer. Naar de mening van verzoeker neemt de gemeente de zorgen onvoldoende serieus, maakt ze fouten in de communicatie, komt ze beloften niet na en handelt ze niet professioneel. De gemeente geeft aan de zorgen over de broer serieus te nemen, maar er vanuit privacyoverwegingen niet over in gesprek te kunnen gaan met verzoeker. De gemeente heeft verzoeker verwezen naar Veilig Thuis.

De ombudscommissie concludeert, dat verzoeker met de klacht wil bereiken, dat inhoudelijk met hem gesproken wordt over de situatie met zijn broer en dat er, zo mogelijk, maatregelen worden genomen. Dit doel kan verzoeker echter via de klachtbehandeling bereiken. Verder concludeert de ombudscommissie, dat de communicatie met verzoeker niet altijd op een goede manier snel en duidelijk is verlopen. In zoverre is de klacht gegrond. Er is echter niet gebleken van toezeggingen of beloften van de gemeente die niet zijn nagekomen.

 

 

 

 

 

Lees hier het rapport