Veilig kunnen oversteken

Thema: Openbare ruimte

Behoorlijkheidsnorm: luisteren naar de burger

Klacht ongegrond 

Verzoeker klaagt over de verkeerssituatie bij de fietsoversteekplaats aan de Zeven Bosjes/Leemslagenweg. Hij vindt de verkeerssituatie hier gevaarlijk en onoverzichtelijk, heeft dit zelf ervaren, maar vreest ook voor anderen. Verzoeker vindt de door de gemeente genomen maatregelen onvoldoende, hij ziet graag dat er zwaardere maatregelen worden genomen. Verzoeker voelt zich niet serieus genomen en van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente geeft aan dat zij van mening is dat de genomen maatregelen afdoende zijn. Zij overweegt hierbij dat ze niet meer meldingen (van anderen) heeft ontvangen en ook van de politie heeft begrepen dat er geen sprake is van ongevallen of meldingen. De ombudscommissie concludeert, dat de gemeente goed heeft geluisterd naar verzoeker en naar aanleiding van de klacht verkeersmaatregelen heeft getroffen. Dat de gemeente niet meegaat in het verzoek om bijvoorbeeld het fietspad te verleggen, is een keus die de gemeente mag maken. Zij heeft dit wel overwogen en gemotiveerd gedaan. De gemeente heeft behoorlijk gehandeld.

 

 

 

Lees hier het rapport