27-2009 Hengelo. Ondanks excuses een onvolledige klachtbehandeling?

Verzoeker stelt dat de gemeente bij haar klachtbehandeling heeft toegegeven dat vele zaken fout zijn gelopen, maar dat feitelijk excuus niet is gemaakt. Er wordt verzocht alsnog excuus aan te bieden aan de broer van verzoeker. De broer neemt ontslag bij zijn werkgever. Hij vindt niet direct werk en meldt zich bij het ?Werkbedrijf?. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake, die niet wordt nagekomen door de aanvrager. Daarna is er enkele maanden geen contact meer. Als er na een half jaar nog niets is gebeurd springt verzoeker in. Hij meldt zich namens zijn broer bij mevrouw H. van de gemeente. Die is niet aanwezig, maar hem wordt gezegd dat zij hem de volgende dag te woord zal staan. Als hij zich meldt, gebeurt dat echter niet. Achteraf blijkt dat mevrouw H. een machtiging van de broer had willen zien. Zij was niet op de hoogte van wat er de vorige dag was toegezegd. Bij de klachtbehandeling door de gemeente is erkend dat dit niet goed was en zijn er excuses gemaakt. Bij de Oo stelt verzoeker dat er ook jegens zijn broer excuses zouden moeten komen. Er is echter niet gebleken dat er jegens hem sprake is van onheuse bejegening. De broer zelf heeft niets meer van zich laten horen en heeft de afspraak niet afgezegd. Er kan dan niet worden gesteld dat hij aan het lijntje is gehouden. Oordeel: behoorlijke bejegening jegens de broer van verzoeker.
Lees hier het rapport