zorgplicht

behoorlijkheidsnormen: integriteit en redelijkheid

thema: persoonsgegevens en klaaggedrag

Klacht ongegrond Klacht over het zonder toestemming doorsturen van gegevens. De gemeente mocht vanuit haar zorgplicht gegevens doorsturen naar het Sociaal Wijkteam. Klager werd daarover geïnformeerd. Klacht over het feit dat de gemeente klager uitnodigt voor een gesprek. De ombudscommissie stelt vast dat klager al een aantal jaren stelselmatig weigert medewerking te verlenen om zijn verwijten aan de gemeente naar behoren te kunnen onderzoeken. Op die manier is het voor de gemeente erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bepalen wat voor klager een adequate oplossing zou kunnen zijn voor zijn onvrede.

Lees hier het rapport