Gegevens openbaar of niet?

Verzoeker klaagt erover dat gegevens van hem die niet openbaar zijn (inkomensgegevens en RDW-gegevens) en waar de Wet Bescherming Persoonsgegevens op van toepassing is, zonder zijn toestemming door de gemeente zijn opgevraagd en betrokken in een onderzoek betreffende degene met wie hij een relatie heeft en die een WWB-uitkering ontvangt. De Ombudscommissie is van oordeel dat de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht gegrond.
Lees hier het rapport