Het inschakelen van een deskundige

Namens verzoeker wordt geklaagd over de aanwezigheid van iemand van het RIEC (Regionaal Informatie-en Expertisecentrum) bij een gesprek over het aanvragen van een vergunning voor een grow-smart- en headshop, zonder dat voor deze aanwezigheid vooraf toestemming is gevraagd. Ook wordt geklaagd over het gesprek, dat in de beleving van verzoeker leek op een kruisverhoor en te lang duurde. De gemeente heeft voor een aantal gedragingen al excuus gemaakt bij de klachtafhandeling. Voor wat betreft de aanwezigheid van een extern deskundige, is de gemeente van oordeel dat dit de gemeente vrij staat. De Ombudscommissie onderschrijft dit en verklaart de klacht ongegrond.
Lees hier het rapport