Wie diende er bezwaar in? Mag de gemeente dat vertellen?

Behoorlijkheidsnorm: respecteren van grondrechten

Klacht deels gegrond

Er is door de gemeente aan een derde informatie gegeven over de vraag of verzoeker al dan niet bezwaar maakte tegen vergunningverlening voor een uitrit bij een ander, zeker nu de vrager dit gebruikt bij de Raad van State. Verzoeker vindt dat hiermee zijn privacy is geschonden. Echter het recht op privacy is niet onbeperkt; via de wetgever kunnen daaraan grenzen worden gesteld. Een wet die dat effect kan hebben is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Essentieel is volgens de Oo dat de gemeente bij een vraag om informatie over al dan niet bezwaar indienen door een bepaalde persoon, de afweging maakt tussen enerzijds het belang van die persoon, in dit geval verzoeker, en anderzijds de belangen van de Wob, waar de vrager impliciet een beroep op doet. Die afweging is hier niet gemaakt en de klacht is dan ook gegrond voor wat betreft een gebrek aan motivering; niet voor wat betreft schending van privacy.

Lees hier het rapport