Intrekking uitkering. Verzoeker verwijt de gemeente corruptie en discriminatie.

De gemeente trok de bijstandsuitkering van verzoeker, afkomstig uit Irak, in omdat zij er achter was gekomen dat hij handelde in computeronderdelen. Verzoeker bestrijdt dat hij handelaar was en had dit willen bespreken met de burgemeester. De wethouder met wie hij een gesprek had gevoerd, vertrouwde hij niet. Verzoeker meent dat hij en zijn familie welbewust door de gemeente kapot worden gemaakt en dat er sprake is van o.a. corruptie en discriminatie. De Ombudscommissie heeft van die overtuiging geen enkel begin van een aanwijzing of zelfs maar een vermoeden bevestigd gekregen. Wat wel duidelijk is geworden is dat de communicatie tussen verzoeker en de gemeente lastig is geweest, gelet op de taalbarri?re en het verschil in culturen, waaruit een gebrek aan elementaire kennis voortvloeit in/van ons rechts- en bestuurssysteem. Naar het oordeel van de Ombudscommissie heeft de gemeente er veel tijd en energie in gestoken om die communicatieproblemen te minimaliseren door veelvuldig in contact te blijven met verzoeker en herhaaldelijk tot uitleg bereid te zijn. De Ombudscommissie spreekt als haar oordeel uit dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld voor wat betreft bejegening en informatieverstrekking.
Lees hier het rapport