Persoonsverwisseling

Thema: Omgeving

Behoorlijkheidsnorm: goede organisatie en professionaliteit

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente hem ten onrechte niet heeft aangeschreven over de plannen met de bermen naast zijn perceel en een voorgenomen meting van de perceelgrenzen. Ook klaagt hij over onrechtmatig gebruik van zijn perceel en over de gevolgde procedures. Verzoeker voelt zich onder druk gezet en vindt dat de betreffende ambtenaar eerder zijn excuus had moeten aanbieden. Tot slot klaagt verzoeker over de klachtafhandeling en opmerkingen die zijn gemaakt.

De ombudscommissie concludeert dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.

 

 

Lees hier het rapport