Foto bij pagina

Klachtenprocedure

Als de overheidsinstantie uw klacht heeft behandeld en u bent niet tevreden over de afhandeling

Foto bij pagina

Over welke instantie kunt u een klacht indienen

Bekijk hier welke instanties er bij ons zijn aangesloten

Foto bij pagina

Behandelde klachten

Klachten die we behandeld hebben