Foto bij pagina

Klachtenprocedure

Als de overheidsinstantie uw klacht heeft behandeld en u bent niet tevreden over de afhandeling

Foto bij pagina

Een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier

Foto bij pagina

Behandelde klachten

Klachten die we behandeld hebben