Privacy statement

Met deze pagina willen wij u informeren over hoe de Overijsselse Ombudsman omgaat met persoonsgegevens die zij via de website www.overijsselseombudsman.nl ontvangt.

Uw privacy
De Overijsselse Ombudsman hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.overijsselseombudsman.nl. Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

De Overijsselse Ombudsman respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan zijn/haar verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
– Gegevens persoon of organisatie: (bedrijfs)naam
– Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
– Adresgegevens: adres, postcode, plaats

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:
– Om u de gevraagde informatie toe te sturen.
– Om contact met u op te nemen.
De Overijsselse Ombudsman gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Ook gaat de Overijsselse Ombudsman strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Vragen
Als u vragen heeft over het privacy statement kunt u via info@overijsselseombudsman.nl contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.