Privacy statement

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Dient u een klacht in bij de Overijsselse Ombudsman, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij vragen alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het in behandeling nemen van een klacht (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail).

Uw gegevens, die u via de site hebt ingevoerd of ons per e-mail of post hebt toegestuurd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van ons werk: het behandelen van klachten over aangesloten gemeenten en instanties.
Om een klacht goed te kunnen behandelen wordt de klacht, waarin of waarbij de persoonsgegevens zijn vermeld, in de regel uitgewisseld met de gemeentelijke- en/of andere organisatie die bij de klacht betrokken is. Wij gaan ervan uit dat de indiener van een klacht daarmee instemt.
Verder worden persoonsgegevens niet zonder toestemming van de betrokkene aan andere partijen doorgegeven.

Klacht die nog niet door de gemeente of instantie behandeld is
Als een klacht bij ons wordt ingediend die nog niet door de gemeente of andere instantie is behandeld, sturen wij die alleen met uw instemming door voor behandeling in eerste instantie door de betrokken gemeente of instantie.

Publicatie en archief
Rapporten en rapportbrieven van de Overijsselse Ombudsman worden geanonimiseerd gepubliceerd op onze website: alle persoonsgegevens worden verwijderd.
Dossiers met onderliggende stukken worden niet langer bewaard dan volgens de Archiefwet 1995 is toegestaan. Daarna worden de stukken vernietigd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in archiefvernietiging.

Websitebezoek
Informatie over bezoekers van de website van de Overijsselse Ombudsman wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen of statistische verwerkingen. Deze informatie zal nooit worden gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Beveiliging website
De Overijsselse Ombudsman neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Gegevens die u via het online klachtformulier invult, worden versleuteld verzonden, zodat deze gegevens niet onderschept kunnen worden.

Vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring kunt u via info@overijsselseombudsman.nl contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Op deze plaats kunt u steeds de actuele versie vinden.