De werkwijze van de Overijsselse Ombudscommissie is vastgelegd in een protocol.