Vicevoorzitter Overijsselse Ombudscommissie

Vorige functies:

 • Secretaris/directeur Regio Noord-Veluwe
 • Voorzitter deputaatschap Hoger Beroep Gereformeerde Kerken
 • Directeur Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Gemeentesecretaris gemeente Oldebroek
 • Interim-directeur Middelen gemeente Kampen
 • Onderwijsbegeleider voortgezet onderwijs
 • Docent voortgezet onderwijs
 • Raadslid en wethouder gemeente Hasselt
 • Lid AB en DB Regio IJssel-Vecht
 • Voorzitter Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle

Nevenfuncties:

 • Bureaumanager VNG Gelderland
 • Vicevoorzitter Geschillencommissie Theologische Universiteit Kampen
 • Lid ledenraad VGZ
 • Voorzitter Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe