Zelfstandig adviseur op het gebied van openbaar bestuur

Vorige Functies:

  • Gedeputeerde landelijk gebied, landbouw en water provincie Overijssel
  • Manager (diverse beleidsterreinen) en loco-secretaris lokaal bestuur
  • Ook aantal jaren hoofdfunctie bij gemeente gecombineerd met statenlidmaatschap (4 jaar fractiesecretaris en 3 jaar fractievoorzitter)

Onbezoldigde nevenfuncties:

  • Voorzitter van kerkbestuur en kerkenraad Protestantse Gemeente Nijverdal
  • Provinciaal ambassadeur Overijsselse boomfeestdag