Vacature onderzoeker/rapporteur ombudscommissie

De Overijsselse Ombudsman is op zoek naar een enthousiast

lid van de ombudscommissie (onderzoeker/rapporteur)

De Overijsselse Ombudsman behandelt klachten van burgers over aangesloten gemeenten en samenwerkingsverbanden. Met als doel de klacht op te lossen, het vertrouwen in de overheid te herstellen en de gemeente of instantie te laten leren van klachten. De inzet is om klachten zo snel mogelijk op te lossen en waar mogelijk te bemiddelen tussen overheid en inwoners. Als dit niet lukt, vindt een onderzoek plaats en wordt een rapport opgesteld.

Er zijn vijftien Overijsselse, een Drentse en een Gelderse gemeente aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman. Daarnaast nog een aantal samenwerkingsverbanden.

Wij zoeken een vrouw of man die

  • beschikt over mediationvaardigheden en een juridische en/of bestuurskundige achtergrond heeft door opleiding en ervaring;
  • kennis van en ervaring met het functioneren van een (decentrale) overheidsorganisatie heeft;
  • praktisch, integer, onbevooroordeeld, empathisch, oplossingsgericht en overtuigend is;
  • over een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid beschikt;
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan en wil werken;
  • gemiddeld ongeveer 5 uur per week flexibel beschikbaar is;
  • niet in dienst is bij een aangesloten Overijsselse gemeente of instantie;
  • bij voorkeur in – de directe omgeving van – Overijssel woont.

Termijn en honorering
Commissieleden van de Overijsselse Ombudsman worden benoemd voor een periode van 6 jaar.
Herbenoeming is mogelijk.
Er wordt een vergoeding verstrekt per commissievergadering. Daarnaast ontvangen de leden een vergoeding voor de behandeling van klachten en worden reiskosten vergoed.

Solliciteren
Sollicitaties met motivatie en CV kunt u voor 5 december a.s. sturen aan info@overijsselseombudsman.nl of per post aan Overijsselse Ombudsman, postbus 140, 8100 AC  Raalte.

Meer informatie
Meer informatie over de Overijsselse Ombudsman vindt u op www.overijsselseombudsman.nl.
Als u vragen hebt over de functie of de procedure, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de commissie, Piet Jansen. Hij is via het secretariaat te bereiken op telefoonnummer 0572 - 352687.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.