Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De Overijsselse Ombudsman onderzoekt klachten over het handelen (of het nalaten daarvan) door bij de Overijsselse Ombudsman aangesloten overheidsinstanties of door de personen die bij daar werken. De klacht moet wel eerst aan de overheidsinstantie zijn voorgelegd en door haar zijn behandeld. Hier vindt u de aangesloten gemeenten en andere instanties.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de overheidsinstantie kunt u, binnen één jaar na afhandeling, de Overijsselse Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Wat is een klacht?

  • u vindt dat er niet of onvoldoende naar u wordt geluisterd;
  • u vindt dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
  • u vindt dat u niet open, eerlijk en/of op een correcte manier wordt behandeld;
  • u wordt niet of onvoldoende geïnformeerd over plannen;
  • u wordt niet adequaat geholpen;
  • u krijgt maar geen antwoord op uw (schriftelijke) vragen.

Waarmee kunt u niet bij de Overijsselse Ombudsman terecht?

Bij de Overijsselse Ombudsman kunt u geen klacht indienen over:

  • algemeen geldende besluiten van een overheidsinstantie, zoals verkeersbesluiten;
  • algemeen beleid van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm voor het onderhoud van openbaar groen;
  • onderwerpen waarover de rechter een uitspraak moet doen, zoals de weigering van een vergunning of een uitkering;
  • een voorval dat langer dan een jaar geleden is gebeurd of behandeld.

Twijfelt u of u bij de Overijsselse Ombudsman terecht kunt? Bel of mail gerust.


Behoorlijkheidsvereisten

De Overijsselse Ombudsman werkt met de behoorlijkheidsvereisten die de Nationale ombudsman samen met de gemeentelijke ombudsmannen heeft opgesteld.      


Geluidsopnames

Met betrekking tot geluidsopnames hanteert de Overijsselse Ombudscommissie spelregels.   

Protocol

De werkwijze van de Overijsselse Ombudscommissie is vastgelegd in een protocol.